Schilderijen

Zeventien paneelschilderijen gedateerd!
Op deze schilderijen zijn 14 Friese kapiteins en drie Friese stadhouders afgebeeld.
Heel opmerkelijk bleken 5 panelen uit dezelfde boom afkomstig te zijn en nog een groep van drie panelen uit een andere boom. Dat is héél bijzonder.
Dat betekent dat bij het dateren het jaartal van het best daterende paneel uit zo’n groep gebruikt mag worden voor de datering van de hele groep.