Boek ‘Houtstromen’

Houtstromen, Bossen Binten en Boerderijen‘ is 22 september 2021 uitgekomen bij Noordboek.

Het is een groot formaat boek van 23 bij 28 centimeter met maar liefst 416 bladzijden. Er staan ruim 1000 foto’s, tekeningen, grafieken en statistieken in het boek. Dat maakt het geheel makkelijk leesbaar en de uitleg heel helder. Op de schutbladen voor- en achterin staan tekeningen met de meest gebruikte vaktermen, en een kaart van de herkomstgebieden van het bouwhout afgedrukt. De prijs is E49,90.

Korte inhoud van het boek:

Na bijna vijftien jaar van studie van archiefstukken, van het inmeten van Friese greidboerderijen, en vervolgens het dendrochronologisch dateren van ruim 200 greidboerderijen, was het tijd om de opgedane kennis samen te vatten in een boek. Door het grote aantal onderzochte boerderijen is er kennis naar boven gekomen die anders nooit ontdekt had kunnen worden. De zogenaamde metadata.

Op een verhalende wijze wordt de lezer in het eerste hoofdstuk meegenomen in praktijk van het onderzoek.
In het tweede hoofdstuk komt de techniek van het dateren aan bod. Dat begint eenvoudig met een uitleg van het boren maar als je het hele hoofdstuk hebt gelezen krijg je al aardig inzicht in het vak van de dendrochronologie.
Hoofdstuk drie gaat over de bouw van de Friese schuren. Aan de hand van tekeningen wordt de hele constructie van de schuren nagebouwd. De sterkte en zwakte van de constructies komt aan bod en er worden adviezen gegeven voor boerderijeigenaren voor het behoud van hun gebouwen op de lange termijn .
Vervolgens wordt er in het vierde hoofdstuk ingegaan op wat er in de archieven allemaal te vinden is over de Friese schuren en wat eerdere onderzoekers daarover hebben gezegd. Hier en daar worden eerdere inzichten uitgebreid, of aangescherpt.
Al de kennis van de voorgaande drie hoofdstukken komt samen in het vijfde hoofdstuk waarin chronologisch de volgorde van de bouwontwikkeling van de schuren wordt besproken maar waarin ook de grote ontdekking van de houtstromen vanaf verschillende herkomstgebieden in de verschillende tijdsperioden zichtbaar wordt gemaakt.
Als laatste worden in hoofdstuk 6 106 boerderijen besproken (Eigenlijk 101, maar er is nog een toegift van 5 extra boerderijen). Elke boerderij van deze 106 krijgt in het boek een beschrijving van twee bladzijden. Naast de beschrijving is er een staatje van de bouwkenmerken en van de onderbouwing van de datering, met daarnaast doorsnedetekeningen van het bintwerk. Deze 106 boerderijen zijn exemplarisch voor de verschillende bouwperioden van 1550 tot 1950 en laten chronologisch de ontwikkelingen zien. Een flink aantal van deze boerderijen komt ook nog in het voorgaande hoofdstuk aan bod.

Paul Borghaerts
Skrok 6
8734HG Easterein
06-82939576
www.houtdatering.nl