Gedateerd

11-3-2023 Hogepol 14 Dokkum

24-3-2023 Opgraving Waag Leeuwarden Houtblokken

23-2-2023 Roggenstraat 8 Zwolle

22-2-2023 balkstukken van twee panden aan de Singel in Amsterdam

20-2-2023 Grote kerk Dokkum

17-2-2023 Molen de Hoop Holwert

9-2-2023 Roggenstraat 10 Zwolle

1-2-2023 Nieuweburen 118 Leeuwarden

17-1-2023 Friese schuur van boerderij op de Hegedyk 1 Boksum

13-1-2023 Schilderij Bloemaert

27-12-2022 Schilderij Gemme Laes van Burmania.

15-12-2022 Breedstraat 52 Leeuwarden, extra stalen

10-12-2022 Sodumerdyk 10 Nes, boerderij

1-12-2022 Hogestraat 19 Loppersum, extra aangeleverde stalen

26-11-2022 Breedstraat 52 Leeuwarden

20-11-2022 Wergeasterdyk 2 Wergea, boerderij

12-11-2022 Elisabethkerk Grave, Koor en transept

17-10-2022 Hogestraat 19 Loppersum, aangeleverde stalen

23-10-2023 Zuiddijk 13 de Rijp, aangeleverde stalen

19-10-2022 Monnickenmuurstraat 109 Leeuwarden

17-10-2022 Sionsweg 42-44 Rijswijk

15-10-2022 Grote Dijlakker 18 Bolsward

14-10-2022 Grote Kerkstraat 67 Leeuwarden

12-10-2022 Bakkerstraat 59 Arnhem

12-10-2022 Bakkerstraat 57 Arnhem

28-9-2022 Wieldyk 8 Mirns, boerderij

25-9-2022 Passerot 15 Wychen Doesburg, aangeleverde stalen

23-9-2022 Veerpoortstraat 11, aangeleverde stalen

30-8-2022 schilderij Poppe Bockes van Burmania Nienoord

30-8-2022 Gouden Pand 5 en 7 Appingedam

18-8-2022 Stalen Herenweg 106 Donkerbroek

9-8-2022 Pastorie Tammingastraat 55 Hornhuizen

5-8-2022 balkkop consistorie Menaam

26-7-2022 Grote Kerkstraat 232 Leeuwarden

4-7-2022 Waalse Kerk Leeuwarden

4-7-2022 Grote Kerkstraat 67 Leeuwarden

28-6-2022 Grote Kerkstraat 73 Leeuwarden

27-6-2022 Boerderij Nummer 5 Smallebrugge

20-6-2022 Grote Kerkstraat 65

18-6-2022 Grote Kerkstraat 69 Leeuwarden

14-6-2022 Pijlsteeg 8 Leeuwarden

3-6-2022 Schandblok Lochem

1-6-2022 16 paneeldateringen schilderijen, Friese Kapiteins.

3-5-2022 Westerkerk Leeuwarden

1-5-2022 Grote kerk Leeuwarden, lansen op zolder

15-4-2022 Aangeleverde stalen Voerendaal

8-4-2022 Kelders 23 Leeuwarden

22-4-2022 Boerderij Nieuwehorne

29-3-2022 Boerderij ‘it Westerhûs’ Hijlaard

23-3-2022 Lemferdingerlaan 2 Paterswolde

16-3-2022 Boerderij Hindeloopen

16-3-2022 Boerderij Nieuwehorne

28-2-2022 Boerderij Britswerd

14-2-2022 A-frames boerderij Easterein

25-1-2022 Boerderij Grou

20-1-2022 Boerderij Grou

14-1-2022 Houtstalen café Zwolle

5-1-2022 Kosterij Bredeplaats 4 Leeuwarden

2-1-2022 hout Ameland

23-12-2021 kerk Waaksens (Dongeradeel)

23-12-2021 Waag Makkum

23-12-2021 Zwitserswaltje 14, Leeuwarden

20-12-2021 Nieuwestad 46, Leeuwarden

8-12-2021 Solwerderstraat 33 Appingedam

6-12-2021 Koestraat 16, Zwolle, opdracht ARCX

2-12-2021, Doniakerk Makkum

10-11-2021, Koestraat 14, Zwolle, opdracht ARCX

10-11-2021, Koestraat 12, Zwolle, opdracht ARCX

10-11-2021, Koestraat 10r Zwolle, opdracht ARCX

10-11-2021, Koestraat 10l Zwolle, opdracht ARCX

3-11-2021, Kelders 21 Leeuwarden, opdracht Monumentenzorg

29-10-2021, Poststraat 26 Leeuwarden, opdracht Monumentenzorg

26-10-2021 Marktstraat 14 Bolsward, stadspand, privé opdracht

20-10-2021 Rijksstraatweg 2 Zuidhorn, afbraak boerderij, privé opdracht

19-10-2021 Zuiderweg 12 Zuidhorn, boerderij, privé opdracht

2-9-2021 Keimptilsterwei 2 Dronryp

28-8-2021 Ter Wuppingerweg 10 Onstwedde

12-8-2021 Singravenweg 9 Moddergat

31-6-2021 Meinsmawei 7 Moddergat

23-6-2021 Hoogstraat 5 Dokkum

4-6-2021 Eserich 8 Molkwerum

3-6-2021 Overijsselse straatweg 22 Reduzum

30-5-2021 Dorpshuis Tsjerkwert

28-5-2021 Voorstraat 41 Harlingen

28-5-2021 Voorstraat 35 Harlingen

28-5-2021 Noorderhaven 86 Harlingen

28-5-2021 Noorderhaven 82 Harlingen

28-5-2021 Noorderhaven 80 Harlingen

12-5-2021 Weerd 18 Leeuwarden

27-4-2021 Nieuwestad 46 Leeuwarden

27-4-2021 Groentemarkt 1 Leeuwarden

26-4-2021 Nieuwestad 20 Leeuwarden

12-4-2021 Kruisstraat 25 Leeuwarden

21-3-2021 Bollemanssteeg 64 Leeuwarden

1-3-2021 Gertrudiskerk Lytsewierrum

26-2-2021 Boerderij Nieuw Scheemda i.o.v. Siebe van Seijen,Adema architecten

24-2-2021 Boerderij Hellum i.o.v. Siebe van Seijen,Adema architecten

22-2-2021 Stadspand Buitenwatersloot Delft

21-2-2021 Bankwangen kerk Schraard

15-2-2021 boerderij Spannum

27-1-2021 bagijnestraat 56K Leeuwarden i.o.v. Reitse de Vries bouwhistoricus

27-1-2021 bagijnestraat 58 Leeuwarden i.o.v. Reitse de Vries bouwhistoricus

20-1-2021 stukje dakbeschot kerk Easterein. André Vink

5-1-2021 Nienkes pleats Piaam

december 2021 boerderijen in Spannum, Itens 2X, Kubaard.

19-12-2020 Boerderij op de Hesseweg 2 in Augsbuurt in opdracht van de eigenaren.

20-11-2020 Weerd 11 in Leeuwarden in opdracht van Monumentenzorg Leeuwarden

19-11-2020 Boerderij op Buorren 10 te Waaksens als onderdeel van het boerderijenonderzoek

11-11-2020 funderingspaaltjes van de Diepswal 5 in Dokkum via Siebe van Seijen, Adema Architecten

11-11-2020 Waagstraat 16 Dokkum in opdracht van Doede van der Werff

11-11-2020 kerktoren in Zeerijp in opdracht van Siebe van Seijen van Adema architecten

5-11-2020 Boorstalen aangeleverd door bouwhistoricus Wieger de Jong van de boerderij op de Sinaedaweg 23 in Tzummarum

5-11-2020 Boorstalen aangeleverd door bouwhistoricus Wieger de Jong van de Saiter poldermolen in Alde Feanen

1-11-2020 Restanten hout van een verbouwing in de kerk van Oppenhuizen

9-10-2020 Houtresten van de balkenlaag van de verdiepingsvloer van het gemeentehuis van Bolsward. Eikenhout afkomstig uit Polen-Litouwen. Normaal vind je deze topkwaliteit eikenhout met deze herkomst in paneeltjes van schilderijen.

16-9-2020 Schiphorsterweg 5-7 Schiphorst in opdracht van bouwhistoricus Daan Wennips. Lokaal eiken begin 19e eeuw.

9-9-2020 Grote Kerkstraat 71 in opdracht van Monumentenzorg Leeuwarden

6-9-2020 Boerderij op Vierhuizen 2 Allingawier in opdracht van de eigenaren

Schrijf en vakantiepauze

2-7-2020 Voorstreek 92 Leeuwarden in opdracht van monumentenzorg Leeuwarden

25-6-2020  Restanten hout uit de grafkelder van de Dekema’s in de kerk van Jellum gedateerd. De kist waar het onderzochte hout vanaf kwam kan zeer wel van Sicke van Dekema zijn geweest.

17-6-2020 Boerderij op Engwird in Poppenwier, een paar extra stalen van de Zweeds-grenenhouten jaagbanden afgenomen

13-6-2020 Boerderij op Engwird in Poppenwier. Het bouwhout voor de stijlen is afkomstig van Narva en voor de dekbalken van Polen. Kapjaar 1851. Aan de hand van de datering is het bouwbestek uit 1852 gevonden waarin beschreven staat dat het hout voor de stijlen van ‘Nerva’ moest komen en voor dekbalken van Danzig (Polen). Leuk om te zien dat de dateringen perfect zijn gelukt inclusief de herkomst van het hout! Dit soort bevestiging krijg je maar zelden.

3-6-2020 Boerderij in Wolsum op Jouswerd. 1808 en weer lokaal eiken gevonden. Gedateerd tegen de nieuwe kalender van lokaal eikenhout.

29-5-2020 Boerderij in Poppenwier. Lokaal eiken. In combinatie met hout van andere boerderijen een kalender voor lokaal eikenhout kunnen maken (FRQuspMershornaRef)  Schuur van 1801

27-5-2020 Boerderij in Hilaard. Voorhuis én schuur van 1692 met hout uit Zuid-Scandinavië. Opmerkelijk compleet ensemble

22-5-2020 Scheepswerf de Hoop in Workum in opdracht van van Schelven Voorzitter van de Stichting. 1782 Hout hoofdzakelijk van Zuid-Scandinavië, bijzonder voor deze periode

13-5-2020 eikenstaal van hergebruikt eiken in een afgebroken blokschuur in Warns t Sou 45. Te weinig jaarringen voor datering <46   Krijg nog meer stalen

13-5-2020 Stuk hout van schip meegekregen van de werfbaas van de Hoop in Workum. Hout na 1885

13-5-2020 blokschuur in Workum naast de scheepswerf de Hoop. Niet gedateerd. Te weinig stalen/jaarringen. Moet nog terug voor meer stalen

5-5-2020 containervondst gesneden paneeltje, lijkt oud maar is van ná 1907. Hout uit de regio van Trier

2-5-2020 dijkboerderijtje in  Lytsewierrum oudste balk ná 1620. Kan secondair zijn

1-5-2020 blokschuur in Rien. Voormalige hooischuur achter stadsboerderij 1915

30-4-2020 blokschuur in Sneek. Voormalige blokmakerij 1788

25-4-2020 blokschuur in Schraard gedateerd 1711. Opmerkelijk oude hooischuur!

7-4-2020 Wirdummerdijk 1-3 in pdracht van bouwhistoricus Daan Wennips. Zolders bgg en kelder gedateerd.

Schrijfpauze

7-3-2020 kelders 5 Leeuwarden. Kelderverdieping gedateerd in opdracht van gemeente Leeuwarden

1-3-2020 eiken staal Groningen aangeleverd door BJ Harding

26-2-2020 Oude kerk in Rotterdam. Stalen Harmen Westra, Supervisie op datering door Harmen

Schrijfpauze, werk aan boek over boerderijenonderzoek

November 2019 Boerderij in Lutkewierum gedateerd.

November 2019. Boerderij op het skrok in Easterien gedateerd

November 2019 Voorstreek 84, voor- en achterhuis gedateerd in opdracht van de Gemeente Leeuwarden.

November 2019 hout van een boerderij in Haule gedateerd

November 2019 Verbouwingsrestanten van een huis in Donkerborek gedateerd.

Oktober 2019 Piterkerk in Grou. Klokkenstoel, dakconstructie en koor gedateerd.

Oktober 2019. Het baarhuisje op het kerkhof van Baluwhuis gedateerd. Extra stalen aangeleverd door bouwhistoricus Wieger de Jong

Oktober 2019. Het baarhuisje op het kerkhof van Baluwhuis gedateerd. Stalen aangeleverd door bouwhistoricus Wieger de Jong

September 2019 hout gekregen via architectenbureau Kijlstra Brouwer van de kerk in Weidum.

September 2019 hout gekregen via architectenbureau Kijlstra Brouwer van de Waalse kerk in Leeuwarden

augustus 2019 Levende eikenbomen bemonsterd op ‘Stilvliet’ in Raerd met het doel om een Friese eikenkalender te maken

augustus 2019 Levende eikenbomen bemonsterd in het Jongemabos in Raerd met het doel om een Friese eikenkalender te maken

juli Boerderij in Wergea gedateerd. Eerste helft zeventiende eeuw. In opdracht van de Gemeente Leeuwarden

juni 2019 extra stalen voorhuis oudste bekende Friese boerderij in Roodhuis

juni 2019 dragende houtconstructies van het dak boven het schip van de Martinikerk in Groningen

mei 2019 hout van een schip, vurenhout niet dateerbaar

mei 2019 3 panden aan de Markstraat van het nieuwe gemeentehuis van Sneek. Eén plafond is uit 1439!

4-4-2019 los hout van de Weenderstraat 20 Sellingen. Via B.J. Harding

30-3-2019 boerderij Hiaure

22-3-2019 kerktoren Westermeer, blijkt door te weinig jaarringen niet dateerbaar.

16-3-2019 boerderij Tjerkwerd

9-3-2019 boerderij Oudehorne

6-3-2019 kerk Westernijtsjerk

21-2-2019 kerk Schalsum

21-2-2019 kerktoren Schalsum, klokkenstoel

11-2-2019 Dekema State. Ouderdomsbepaling diverse bomen. Eik, linde, kastanje, beuk

7-2-2019 slotplaats Bakkeveen Natuurmonumenten. Ouderdomsbepaling parkbomen.

5-2-2019 kerk Blessum

3-2-2019 boerderij Eastermar

31-1-2019 kerktoren Blessum

9-1-2019 Grote Kerkstraat 43 geboord en gedateerd in opdracht van Reitse de Vries, bouwhistoricus.

9-1-2019 Voorstreek 23 Leeuwarden geboord en gedateerd in opdracht van Reitse de Vries, bouwhistoricus

7-1-2019 Inmeting van de houtconstructie van het dak van de kerk van Spannum. Onderdeel van een project om het verhaal van de herbouw na de brand tijdens de reformatie in 1586 te beschrijven

6-1-2019 Inmeting van de houtconstrucite  van de kerktoren van Spannum. Onderdeel van een project om het verhaal van de herbouw na de brand tijdens de reformatie in 1586 te beschrijven

5-1-2019 Dakconstructie van de kerk van Spannum geboord en gedateerd. Over de kerk van Spannum komt er een kleine publicatie over de herbouw nadat de Spanjaarden de kerk met inwoners en al in de brand staken op 16 januari 1586.

4-1-2019 De toren van de kerk in Spannum geboord en gedateerd. interessante ontdekkingen over de fundering van de klokkenstoel en de klookkenstoel zelf.

22-12-2018 De boerderij op de Wessinghuizerweg 11 in Onstwedde geboord en gedateerd in opdracht van Berend Jan Harding, penningmeester van de  Stichting Monumenten Westerwolde.

20-12-2018 Hout uit de torenspits van de Jouster Toer in Joure geboord en gedateerd in de werkplaats van Friso in Sneek waar de torenspits voor restauratie naartoe is gebracht. Datering in opdracht van meester timmerman Hugo Landman

18-12-2018 De kerk van Britswerd geboord en gedateerd in opdracht van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

11-12-2018 De kerk en toren van Boer geboord en gedateerd in opdracht van de Stichting Alde Fryske Tsjerken

29-11-2018 Noors-grenenhout gekregen van de architect Maarten Koning uit Noord-Holland van een stolp

23-11-2018 Houtstalen gedateerd in opdracht van de bouwhistoricus Wieger de Jong van Stania State in Oentsjerk. Amerikaans-grenen, Noors-grenen en Zweeds vurenhout.

23-11-2018 Vloerhout uit de kerk van Dedgum gekregen van Michiel de Jong. Mooi fijn vurenhout dat goed dateert tegen de eigen kalenders van Zweeds vurenhout.

12-11-2018 Levende bomen geboord in het bos van Natuurmonumenten ” Het Norgerholt” onder aansturing Arjan Oosterhof de lokale manager.

10-11-2018 extra hout gevonden onder de grond in de golle van Weenderstraat 17 gekregen van BJ Harding. Helaas weinig jaarringen om te dateren

8-11-2018 Vloer- en goothout uit de kerk van Dedgum van Michiel de Jong gekregen.

6-11-2018 Een mooi woudboerderijtje in Gaasterland geboord en gedateerd in opdracht van architect Jelle de Jong.

3-11-2018 plakken hout gezaagd van de omgetrokken boerderij op de Weenderstaat 20 in Jipsinghuizen. Erg veel stalen met een hoge onderlinge correlatie,

3-11-2018 Weenderstaat 17 in Jipsinghuizen geboord en gedateerd in opdracht van Berend Jan Harding, penningmeester van de  Stichting Monumenten Westerwolde.

20-10-2018 De toren van de kerk van Wyns geboord en gedateerd in opdracht van de Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns.

17-10-2018 De kerk van Wyns geboord en gedateerd in opdracht van de Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns.

3-10-2018 De kerk en toren van Sexbierum geboord en gedateerd in opdracht van de bouwhistoricus Reitse de Vries.

28-9-2018 Houtresten uit de kerk van Dedgum gekregen van Michiel de Jong. De stalen passen perfect bij hout uit de kerk van Tjerkwerd en bij de nieuwe kalender voor Amerikaans-grenen.

25-9-2018 Houtresten van Bert Kremer gekregen afkomstig van onderwater onderzoek. Een kielbalk uit het IJsselmeer heeft als eindjaar 1611.

19-9-2018 Amerikaans grenen boorstalen van collega Sjoerd van Daalen gekregen die hij geboord heeft in Finghiastate. Mét deze stalen en met ander materiaal van onder andere de kerk van Tjerkwerd en Dedgum Sjoerd heb ik een kalender van Amerikaan-grenen kunnen maken.

15-9-2018 De boerderij van Onno Rombouts in Blijham geboord. Het grenen bint en de hergebruikte eiken constructiedelen onder de aflegeringen van het dak. Buiten lag nog een stapel stookhout van verzaagde constructiedelen. Schijven gezaag. Alles dateert perfect!

13-9-2018 Hout vrijgekomen bij de verbouwing van Tjerkwerd meegenomen. Amerikaans grenen. Het bergin van een kalender amerikaans grenen is een feit. Een aantal eerder ongedateerde stalen is nou wel gedateerd.

12-9-2018 FR20400  Schijf gezaagd van een omliggende eikenboom bij Huize Voormeer in Heerenveen. Ruim meer dan 200 jaarringen. Van belang voor het maken van Friese kalenders. Correleert wonderlijk genoeg niet met de stalen van Tautenburg boven Leeuwarden.

9-9-2018 FR20300 Grenenhout van nog onbekende herkomst via Wieger de Jong Bouwhistoricus. Te weinig jaarringen om tot een datering te komen.

6-9-2018 Grenen en eikenhout aangereikt door Wijtze Peenstra, Monumentenwacht. Herkomst van het hout nog onbekend. Hout helaas te ver ingerot om te kunnen dateren.

1-9-2018 Schapenschuur bij de boerderij op de Borgerweg 3 te Sellingen in opdracht van Berend Jan Harding, penningmeester van de  Stichting Monumenten Westerwolde.

16-8-2018 Schuur van Natuurmonumenten op de Asserstraat 76A te Zuidvelde in opdracht van bouwhistoricus Daan Wennips

10-8-2018 Stalen gezaagd uit de gebinten van de verbrande boerderij op Laekwerterwei 1o Spannum. Vurenhout

8-8-2018 Extra stalen kunnen maken van resthout bij de verbouwing van de Tuinen 15 in Leeuwarden. Het geeft een extra versterking en onderbouwing aan de al gemaakte datering!

25-7-2018 Boerderij op de Tjerkestrjitte 1 Jannum. Stalen aangeleverd door bouwhistoricus Wieger de Jong

14-7-2018 Via een nieuwe methode kalenders gemaakt aan de hand van de stalen van het tongewelf van Stiens.

7-7-2018 Tongewelf van de kerk van Stiens in opdracht van Yme Visser, voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel.

4-7-2018 Extra stalen afgenomen van het tongewelf van Finkum. Zéér interessante constructie!

30-6-2018  Tongewelf van de kerk van Jelsum in opdracht van Yme Visser, voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel.

27-6-2018 Tongewelf van de kerk van Hijum in opdracht van Yme Visser, voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel.

23-6-2018 Tongewelf in Finkum in opdracht van Yme Visser, voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel.

21-6-2018 Tuinen 15 te Leeuwarden gedateerd in opdracht van de Gemeente Leeuwarden in de persoon van Drs. Leo van der Laan

20-5-2018 Strook eikenhout gekregen van een omgewaaide boom op het voormalige landgoed Tautenburg. Aangereikt door De familie Leersum, eigenaren van de houtwerf “Inlands hout” in Burgum. De staal heeft 220 jaarringen en loopt van 1794 tot 2015. Het begin van een Friese kalender

19-5-2018 Stalen van een schuur bij Ter Borg Groningen aangereikt door Berend Jan Harding, penningmeester van de  Stichting Monumenten Westerwolde.  Stalen niet gedateerd, te weinig jaarringen

18-5-2018 Boerderij Heaburgen 34 Nijemirdum in opdracht van de eigenaren

17-5-2018 Boerderij Brink 13 Oudemirdum. Slooppand opmerkzaam gemaakt door Rommert van der Veen met medewerking van de eigenaren Walinga.

12-5-2018 Kalender van het gebied rond Narva in Estland kunnen maken van het hout van de vorige twee boerderijen met een aantal stalen uit de collectie die eerder nog niet konden worden gedateerd. Een kalender met een replicatie van 46!

9-5-2018 Voormalige boerderij Swanneblom 2 Burgum in opdracht van Johan Jorritsma

2-5-2018 Diverse stalen aangereikt door
Wieger de Jong waaronder eiken stalen van de kanselarij in Leeuwarden en een molen

1-5-2018 Boerderij Holpaed 18 Dronrijp. Stalen geboord en aangeleverd door Wieger de jong.

30-4-2018 Houtrestanten opgehaald van de restauratie van de voormalige mouterij op de Zilverstraat 46 te Franeker. Met dank aan Jan Pieter Verhoog en Jacob Haarsma. 12 nieuwe stalen

15-4-2018 Deze maand nieuwe kalenders gemaakt van de honderden nieuwe stalen die het afgelopen half jaar zijn geboord/verworven.

31-3-2018 Kerktoren en klokkenstoel van Stiens in opdracht van Yme Visser

29-3-2018 Kerktoren en klokkenstoel van Jelsum in opdracht van Yme Visser

27-3-2018 Kerktoren en klokkenstoel van Hijum in opdracht van Yme Visser

26 -3-2018 Kerktoren en klokkenstoel van Finkum in opdracht van Yme Visser

24-3-2018 vloerlagen en zolder van het stadspand de Dijk 2 te Dokkum in opdracht van Biense Dijkstra eigenaar en Adema architecten.

7-3-2018 Boerderij Hoarnestreek 7 Sexbierum in opdracht van de eigenaren

24-2-2018 extra stalen afgenomen van het tongewelf van de kerk te Burchwerd

23-2-2018 Extra stalen kunnen boren in het nieuwe landbouwmuseum in Goutum in opdracht van Henk Dijkstra directeur

16-2-2018 Prachtige eiken kalender kunnen maken van de diverse nieuwe eiken stalen afgenomen uit 7 kerken.

4-2-2018 Toren en tongewelf kerk Schettens  in opdracht van André Buwalda kerkrentmeester

26-1-2018 Tongewelf Longerhouw  in opdracht van André Buwalda kerkrentmeester

15-1-2018 40 stalen kunnen halen uit het restmateriaal dat ik bij Raap in Drachten mocht komen ophalen. Het waren restanten van stijlen van een boerderij en van tonduigen en een deksel van de opgraving bij Hemelum. 1156 1190 en 1250 zijn zo wat jaartallen die uit het materiaal naar voren kwamen. Met dank aan Raap en met name aan Laura van Rijn en Edwin van der Zwet

9-1-2018 Stalen afgenomen van gedeeltelijk verbrande palen van de boerderij op de Vriesburgerweg 14 te Nijeholtpade. Beschikbaar gesteld door Franke Bouwstra

5-1-2018 De voormalige mouterij op de Zilverstraat 46 in Franeker op aangeven van Jan Pieter Verhoog die optreed voor de Stichting die eigenaar is van het pand. Veel hulp gehad van toptimmerman en projectleider Gerrit Tuinstra van aannemersbedrijf Haarsma in Franeker

23-12-2017 kerk Schraard in opdracht van André Buwalda kerkrentmeester

15-12-2017 Boerderij Hantumerwei 21 Ternaard in opdracht van de eigenaren

15-12-2017 Boerderij Tichelwurk 21 Stiens in opdracht van de eigenaren

14-12-2017 Hout meegekregen na een lezing in Noord-Holland

14-12-2017 Het nieuwe landbouwmuseum in Goutum in opdracht van Henk Dijkstra directeur

10-12-2017 Houtrestanten aangereikt gekregen

8-12-2017 Kerk Hichtum op voorspraak van Liuwe Westra en Franke Bouwstra

7-12-2017 Boerderij Utein 10 Oudega in opdracht van de eigenaren

4-12-2017 Kerk Waaksens op voorspraak van Liuwe Westra

22-11- 2018 en 28-11-2018 kerk Burchwert op voorspraak van Liuwe Westra en Franke Bouwstra

15-11-2017 houtrestanten grenen aangereikt door Hein en Hiske Zeinstra

1-11-2017 Hannemahuis Harlingen in opdracht van Jeanine Otten en directeur Hugo ter Avest

20-10-2017 Restauratie restanten van een stolp in NH aangereikt door Maarten Koning

19-10-2017 stukken eiken van de pastorie in Tzum aangereikt door Westerdijk

18-10-2017 Stukken eiken van een verbrande molen in IJlst aangereikt door Hoogeveen

11-10-2017 datering van twee panden aan de Noorderhaven en Roepersteeg van de Hendrick de Keyser Stichting op voorspraak van Jeanine Otten