Home

Zie voor het artikel in de nieuwsbrief van de boerderijenstichting (april 2023) de menukeuze ‘Wergeasterdyk 2’

Paul Borghaerts houdt zich als dendrochronoloog (boom-tijd-kunde) voornamelijk bezig met de gebouwde omgeving. Kerken, stadspanden en boerderijen. Daarnaast dateert hij schilderijen en andere kunstvoorwerpen. 

Dateren gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van boorstalen die in situ worden afgenomen, maar ook aan de hand van schijven van balken die bijvoorbeeld bij afbraak vrij komen. 

Naast het werk in opdracht is het ook mogelijk om stalenmateriaal voor een datering aan te leveren. Neem daarvoor eerst contact op want om tot een goede datering te kunnen komen, moeten de stalen wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.