Boren in situ en dateren

Voor het boren van stalen op locatie en het dateren daarvan gelden vanaf 2023 de volgende prijzen:

E500,- per bouwdeel / bouwfase / houtsoort.

E400,- voor het eerste dagdeel werk, E250,- voor het tweede dagdeel werk

E50,- reiskosten tot 100 km, E100,- daarboven.

Boerderijen zijn overwegend te verdelen in het voorhuis en de schuur. Maar het is natuurlijk goed mogelijk dat er meerdere bouwfasen vallen te herkennen in het voorhuis of in de schuur.

Voor kerken is het bepalen van de kosten voor een dendrochronologisch onderzoek zo mogelijk nog lastiger. Is het een kleine eenvoudige kerk dan kan het onderzoek bestaan uit alleen het dak boven het schip van de kerk en de toren. Maar het schip van de kerk kan in meerdere fasen zijn gebouwd en in de toren is de klokkenstoel eigenlijk nooit van hetzelfde jaar als de houtconstructies.

Voorbeelden voor de prijsbepaling.

Onderzoek van enkel de zolderconstructie van een stadspand van één bouwfase: E500,- voor het bouwdeel/fase en E400,- voor het eerste dagdeel werk = E900,-

Onderzoek van de zolderconstructie én de onderliggende bouwlagen van een stadspand, samen hooguit twee bouwfasen: 2 X E500,- voor de bouwdelen/fasen en E400,- voor het eerste dagdeel werk in situ = E1400,-.

Onderzoek van een alleen de schuur van een boerderij: E500,- voor het bouwdeel/fase en E400,- voor het eerste dagdeel werk in situ = E900,-. Wordt ook het voorhuis onderzocht dan wordt de prijs 2 X E500,- voor de bouwdelen/fasen en E400,- voor het eerste dagdeel werk in situ = E1400,-.

Het zelfde geldt voor een eenvoudige kerk. E500,- voor de dakconstructie boven het schip, E500, voor de constructie van de toren, E500,- voor de klokkenstoel en E400,- voor het eerste dagdeel werk in situ = E1900,-.

Veel gebouwen vallen binnen de hierboven genoemde situaties. Voor complexere situaties is een schatting te maken door E500,- per bouwdeel/fase te rekenen plus E400,- voor het eerste dagdeel werk in situ, maar het is beter eerst contact op te nemen om de gegeven situatie goed te kunnen beoordelen.

Neem ook contact op voor de prijs van het dateren van schilderijen.

Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW en reiskosten.