Aangeleverde stalen

Boorstalen, schijven hout (van balken), en kopse stroken van planken kunnen aangeleverd worden voor een datering.

Over het algemeen zijn er 4-7 stalen nodig van een bouwfase om tot een goede datering te kunnen komen. Bij grenen- en vurenhout met >80 jaarringen kan er met 4-5 houtstalen worden volstaan. Voor eiken zijn dat >70 jaarringen. De regel is, hoe minder jaarringen hoe meer stalen er nodig zijn.

De prijs voor aangeleverde stalen van hout uit dezelfde bouwfase  is €50,-  per staal met een minimum startbedrag van E350,-. Dus tot 5 stalen uit dezelfde bouwfase €350,- en bij 6 stalen €400,- etc. Prijzen excl. BTW.

Bezuinig niet op het aantal stalen! Dat kan er toe leiden dat er geen datering kan worden afgegeven maar er wel kosten in rekening worden gebracht omdat het werk van prepareren, inmeten, en het correleren van de meetreeksen tegen de kalenders, al gedaan is.

Meerdere bouwfasen worden ieder apart gerekend.

Waarom meer houtstalen per bouwfase?

Als het hout minder jaarringen heeft dan is het vaak mogelijk om de meetreeksen van meerdere stalen uit dezelfde bouwfase te middelen tot een ‘middelcurve‘, en de ervaring leert dat  middelcurves veel beter dateren. In feite groeit namelijk geen boom precies gelijk, ook al staan ze dicht bij elkaar. Er zitten altijd wel wat groeiverstoringen in de meetreeksen die van de boorstalen kunnen worden gemaakt. Door de middeling worden die groeiverstoringen ‘weggemiddeld’.