Stadspanden

Het is altijd veruit het beste om een stadspand in zijn geheel te onderzoeken.
Dat wil zeggen dat zowel het houtwerk van de zolder als de balkenlagen van de verdiepingen en eventueel ander houtwerk zoals de trap of de balken in het souterrain worden onderzocht.
Het maakt daarbij niet uit hoeveel bouwfasen er zijn en hoeveel houtconstructies.
Alles wat onderzocht kan worden wordt voldoende bemonsterd om tot een datering te kunnen komen.
De prijs voor een volledig onderzoek is E900,- excl. BTW  Dat wordt dus nooit meer!

De reden om een pand in zijn geheel te willen onderzoeken is dat het meermaals is gebleken dat een pand ooit is verhoogd met een extra verdieping, maar dat de dakconstructie is hergebruikt. Dan doet zich de wonderlijke situatie voor dat de zolderbalklaag jonger is dan de kap of de verdiepingsbalklaag. Het kan ook voorkomen dat de kap al eens is vernieuwd waardoor de datering van de kap niks zegt over de balklagen daaronder. Om te voorkomen dat dendrochronologisch onderzoek een verkeerd beeld oplevert is het dus raadzaam om zowel de zolderconstructie als de balklagen te onderzoeken.

Het komt echter wel eens voor dat de balkenlagen weggetimmerd zijn of dat de zolder een hele jonge constructie betreft die niet onderzocht hoeft te worden. In die gevallen dat er alleen maar één gedeelte kan worden onderzocht, is de prijs E550,- excl. BTW

De enige afwijking van deze prijsstelling kan zijn als het een groot pand betreft dat eigenlijk een samenvoeging is van meerdere panden/bouwblokken. In dat geval graag eerst even overleg.