Hannemahuis

Het Hannemahuis met de jongere gevel en gevelsteen uit 1744

Dendrochronologische datering van het Hannemahuis in Harlingen, november 2017

Er zijn voor de datering van de houten constructie op 1 november 2017 in totaal elf boorstalen afgenomen van de moer- en dekbalken van de zolder, de hal en de achterzaal.

De zolder- en halconstructie, is gebouwd van eikenhout met een gemengde Duitse en Noorse herkomst. De datering heeft uitzonderlijk hoge correlatiewaarden opgeleverd. (t > 10) Alle eiken stalen hebben nog het volledige spinthout met wan. (De wan is de laatste jaarring die de boom heeft gevormd). Dat is uitzonderlijk. De eindjaren van het onderzochte hout belopen de periode 1542-1544. De bouw van het pand valt daarmee te verwachten tussen 1545-1547.

De grenenhouten stalen van de achterzaal hebben geen wan en te weinig jaarringen om een betrouwbare datering op te kunnen leveren. Het relatief snel gegroeide hout is kenmerkend voor het Poolse gebied van Stetin en Gdansk. Dit hout werd in Friesland  geïmporteerd tussen ruwweg 1730 en 1860.

moerbalk, kinderbint, korbeel en sleutelstuk met peerkraalmotief

Het pand moet altijd goed onderhouden en droog zijn geweest want de eiken boorstalen, ook die van de ongeverfde balken van de zolder, laten niet noemenswaardig door houtworm aangetast spinthout zien. Vraatsporen van boktor of de bonte knaagkever komen in de eiken houtstalen niet voor.

Het grenenhout van de achterzaal laat geen enkele aantasting zien.

Het is beslist bijzonder te noemen dat de kapconstructie, met een laat gotisch gestapeld juk, nog origineel is. Helaas heeft men in het verleden de korbelen van het onderste juk verwijderd en zijn de dekbalken  met vurenhouten balken opgeklampt.

Door onoordeelkundig weghalen van de korbelen een gebroken dekbalk van het onderste juk van de dakconstructie

Datering Hannemahuis
Hannemahuis metingen eikenhout

 

5-11-2017 tekst, boringen, metingen en datering Paul Borghaerts (c).
Sofware Cdendro 9.1