Boerderijenboek

Boerderijenboek met de voorlopige werktitel: ‘Van langhuis tot ligboxstal, een studie  van de Friese boerderij op een nieuw fundament‘.

Na jaren van onderzoek van Friese greideboerderijen is het tijd geworden om de opgedane kennis vast te leggen in een boek.

In het begin van het onderzoek werden de bintwerken van de schuren ingemeten en werden de schuren en voorhuizen gefotografeerd. Op een gegeven moment bleek het noodzakelijk om de houtconstructies ook dendrochronologisch te dateren. Het idee om dat te doen kwam van Hans de Haan, bestuurslid van de Boerderijen Stichting Fryslân.

Inmiddels zijn er ruim 200 boerderijen bekeken en daarvan zijn er meer dan 150 ook dendrochronologisch gedateerd. Het voordeel hiervan is dat daardoor veranderingen in de bouwwijze of esthetische veranderingen precies gedateerd kunnen worden. M.a.w. Alle ontwikkelingsstappen kunnen chronologisch gerangschikt en zichtbaar gemaakt worden.

Om alle opgedane kennis vast te leggen werk ik nu aan een boek. In het boek komen de hoofdstukken Bouwtechniek, Historische ontwikkeling van de Friese schuur, Dendrochronologie, en het Verhaal over het onderzoek aan bod. Als basis daarvoor zijn 101 boerderijen geselecteerd waarvan de constructies in het laatste hoofdstuk één voor één beschreven worden. Alles met heel veel foto’s, statistieken en tabellen.

Het boek komt uit bij de uitgeverij Bornmeer van Steven Sterk.
De verwachte publicatiedatum wordt tegen- of net na de zomer van 2021
Hierover later meer