Boerderijenboek

Boerderijenboek met de voorlopige werktitel ‘Bossen, Binten en Boerderijen’

14-3-2020

Vandaag is een aankondiging van het boek verschenen in het blad van de Boerderijenstichting Fryslân, waarvoor mijn dank.

Het schrijven is een enorme klus. Ik heb groot respect gekregen voor schrijvers die boeken produceren alsof het broodjes zijn. Mij gaat het niet zo makkelijk af maar dat komt ook omdat voor dit boek veel onderliggende data verwerkt moeten worden.

Inmiddels is het hoofdstuk met de 101 boerderijbeschrijvingen geschreven en geredigeerd. De foto’s zijn uitgezocht en dit deel kan naar de vormgeefster.

Het hoofdstuk over dendrochronologie is ook klaar en wordt de komende week geredigeerd. De foto’s en tekeningen die erbij horen zijn voor een gedeelte al uitgezocht.

Het hoofdstuk over de boerderijenbouw is op een inleidend stukje na geschreven. er komen veel tekeningen in en die zijn voor het grootste gedeelte ook klaar. De komende week moet dit hoofdstuk klaar zijn en dan wacht nog de grote kluif van het verhaal van de Friese boerderij over de eeuwen en het verhaal van het onderzoek.

20-2-2020.

Na jaren van onderzoek van Friese greideboerderijen is het tijd geworden om de opgedane kennis vast te leggen in een boek.

In het begin zijn de bintwerken van de schuren ingemeten en zijn de schuren en voorhuizen gefotografeerd. Op een gegeven moment bleek het noodzakelijk om de houtconstructies ook dendrochronologisch te dateren. Het idee om dat te doen kwam van Hans de Haan, bestuurslid van de Boerderijen Stichting Fryslân.

Inmiddels zijn er ruim 200 boerderijen bekeken en daar van zijn er meer dan 150 ook dendrochronologisch gedateerd. Het voordeel hiervan is dat daardoor veranderingen in de bouwwijze of esthetische veranderingen precies gedateerd kunnen worden. M.a.w. Alle ontwikkelingsstappen kunnen chronologisch gerangschikt en zichtbaar gemaakt worden.

Om alle opgedane kennis vast te leggen werk ik nu aan een boek. In het boek komen de hoofdstukken Bouwtechniek, Historische ontwikkeling van de Friese schuur, Dendrochronologie, en het Verhaal over het onderzoek aan bod. Als basis daarvoor zijn 101 boerderijen geselecteerd waarvan de constructies in het laatste hoofdstuk één voor één beschreven worden. Alles met heel veel foto’s, statistieken en tabellen.

Voorlopig is de werktitel: ‘Bossen, Binten en Boerderijen, een studie van greide-boerderijen op een nieuw fundament’.

Het groot formaat boek krijgt ongeveer 450 bladzijden, full colour met een harde cover en wordt uitgegeven door uitgeverij Louise in Grou. De verwachtte prijs van het boek is 45,- Euro. Bij voorintekening krijgt u 10% korting. Opgeven bij info@uitgeverijlouise.nl.