Boerderijenboek

Boerderijenboek met de voorlopige werktitel ‘Houtstromen’ en ondertitel ‘Bossen, Binten en boerderijen’.

Na jaren onderzoek van Friese greidboerderijen is het tijd geworden om de opgedane kennis vast te leggen in een boek.

In het begin zijn de bintwerken van de schuren ingemeten en zijn de schuren en voorhuizen gefotografeerd. Op een gegeven moment bleek het noodzakelijk om de houtconstructies ook dendrochronologisch te dateren.

Inmiddels zijn er ruim 200 boerderijen bekeken en daarvan zijn er meer dan 150 ook dendrochronologisch gedateerd. Het voordeel hiervan is dat daardoor veranderingen in de bouwwijze of esthetische veranderingen precies gedateerd kunnen worden. M.a.w. Alle ontwikkelingsstappen kunnen chronologisch gerangschikt en zichtbaar gemaakt worden.

De grootste ontdekking waren de herkomstgebieden en – perioden die zichtbaar werden door alle boerderijen mét de kenmerken van het gebruikte bouwhout hout en de herkomst daarvan chronologisch achter elkaar te zetten. Zo doende bleek de herkomst van het hout over de eeuwen een aantal malen te zijn verschoven.

Om alle opgedane kennis vast te leggen werk ik nu aan een boek. In het boek komen de hoofdstukken Bouwtechniek, Historische ontwikkeling van de Friese schuur, Dendrochronologie, en het Verhaal over het onderzoek aan bod. Als basis daarvoor zijn 101 boerderijen geselecteerd waarvan de constructies in het laatste hoofdstuk één voor één beschreven worden. Alles met heel veel foto’s, tekeningen en overzichtjes.

Het boek komt uit bij Noordboek onder leiding van Paul Kemmeren.
Baukje Zijlstra doet de schrijversbegeleiding en redactie.

Het stramien en de omslag is gemaakt door Gert-Jan Slachter en de vormgeving door Peter Boersma

De verwachte publicatiedatum is september 2021
Hierover later meer

 

13-7-2021

Er wordt door Peter Boersma gewerkt aan de afronding van de vormgeving. Hoofdstuk 4 is nu aan de beurt  en dan 5 nog en de bijlagen. Daarmee is de vormgeving nagenoeg klaar. Het ziet er naar uit dat het boek zoals gepland voor 1 augustus klaar is om gedrukt te worden.

1-5-2021

Het manuscript is ‘schoon’ en klaar voor de vormgeving.

Nu begint de leuke fase dat alle foto’s, tekeningen, staatjes en statistieken worden toegevoegd en het een geheel gaat worden. Kijk er naar uit! De redactiefase is voorbij. Hartelijk dank Baukje Zijlstra voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar!

2-4-2021

Het manuscript is klaar en de afgelopen 6 weken onderhanden genomen door de redacteur Baukje Zijlstra. De komende drie weken verwerk ik de correcties en moeten er nog knopen doorgehakt worden over verschillende zaken.

Eind mei is het manuscript ‘schoon’, zoals het heet, en is dan klaar voor de vormgevers.

Ondertussen heeft Gert-Jan Slachter een verschrikkelijk mooie omslag gemaakt. Het begint allemaal vorm aan te nemen! Spannend!

1-12-2020

De hoofdstukken over de bouwtechniek van de Friese schuur, over de bouwfase van het langhuis voorafgaande aan de Friese schuur en het hoofdstuk met de boerderijbeschrijvingen zijn klaar voor redactie en correctie.

Alleen het hoofdstuk over de bouwgeschiedenis van de Friese schuur, onderverdeeld in 9 perioden die overeenkomen met de perioden waarin het bouwhout van verschillende herkomstgebieden kwam, moet nog worden afgerond. Dat is nog een hele dobber.

Daarna komt de fase van de eindcorrectie en de vormgeving met het inpassen van foto’s, grafieken, staatjes ed.

We liggen mooi op schema voor de verwachte publicatie in september ’21

15-9-2020

De ‘ruwe’tekst van het boek is klaar.

Er is een hoofdstuk bijgekomen dat gaat over het Friese landschap rond 1550 en het langhuis in die tijd en de ontwikkeling vanuit het langhuis naar de Friese schuur.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op archiefonderzoek. Het hoofdstuk over de ontwikkeling van de Friese schuur is gebaseerd op dendrochronologisch onderzoek en veldwerk.

1-10-2020

Het hoofdstuk over dendrochronologie is ‘klaar’ en inmiddels  ingeleverd bij de redactrice Baukje Zijlstra.