Algemeen

Dendrochronologische dateringen zijn over het algemeen vrij kostbaar. Het begint met de kosten van het boren ter plekke en daarna volgen nog de kosten van het prepareren van de stalen, het dateren en de rapportage.

Meestal wordt er een bedrag voor het boren gerekend en vervolgens een startbedrag voor het dateren en een bedrag per staal. Dit laatste is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de dateringen. Voor een goede datering zijn er per bouwfase vijf tot acht boorstalen nodig en wanneer er per staal betaald wordt kan dat ertoe leiden dat er uit kostenoverweging te weinig stalen worden afgenomen.

Borghaerts HoutDateRing komt voort uit het boerderijenonderzoek van de laatste jaren waarbij meer dan 200 boerderijen zijn geboord en gedateerd.  Onderzoek is nog steeds de hoofddoelstelling. Daarom wordt er bij aanvragen voor een dendrochronologische datering  voor een uiterst scherpe prijs geboord en gedateerd.

Om tot de prijsbepaling te komen worden gebouwen in bouwgedeelten verdeeld.

Bouwgedeelten zijn: De toren van een kerk of het schip van een kerk, het voorhuis of de schuur van een boerderij, de balkenlagen van de verdiepingen of de zolder van een stadspand.

Het kan zijn dat een bouwgedeelte ooit ingrijpend is verbouwd. In dat geval zijn er meerdere bouwfasen aanwezig. Dit heeft geen effect op de prijs. Als bijvoorbeeld de schuur van een boerderij ooit verlengd is dan zal zowel het houtwerk van de originele schuur zowel als het houtwerk van de verlenging worden gedateerd.

Het voordeel voor de eigenaar is de scherpe prijs en de snelle resultaten (meestal binnen een week) en verder draagt men bij aan de opbouw van de verzameling stalen van historisch bouwhout in Friesland.

Het dendrochronologisch onderzoek behelst het boren van voldoende boorstalen per bouwfase, het prepareren, inmeten en dateren van de boorstalen en de rapportage van de datering.