Kerken

De constructie van een kerk kent ruwweg twee bouwdelen. De toren met zijn dak, zolder, klokkenstoel en verdiepingsbalken en het schip van de kerk met het dak, het tongewelf en de trekbalk constructie.

Voor de prijsbepaling geld voor 2018 dat het dendrochronologische onderzoek voor het  eerste bouwdeel  E450,- excl. BTW kost en E350,- voor het tweede.

-Onderzoek van enkel het schip of enkel de toren E450,- excl. BTW
-Onderzoek van schip en toren te samen E800,- excl. BTW

In heel veel gevallen is de kerk later nog verbouwd, is er een nieuwe klokkenstoel gekomen of zijn de zolderingen vernieuwd. Voor het onderzoek van deze eventuele latere bouwfasen wordt niets extra in rekening gebracht. De prijs is dus maximaal E800,- excl. BTW