Gedateerd

9-9-2018 Grenenhout van nog onbekende herkomst via Wieger de Jong Bouwhistoricus

6-9-2018 Grenen en eikenhout aangereikt door Wijtze Peenstra, Monumentenwacht. Herkomst van het hout nog onbekend

1-9-2018 Schapenschuur bij de boerderij op de Borgerweg 3 te Sellingen in opdracht van Berend Jan Harding, penningmeester van de  Stichting Monumenten Westerwolde.

16-8-2018 Schuur van Natuurmonumenten op de Asserstraat 76A te Zuidvelde in opdracht van bouwhistoricus Daan Wennips

10-8-2018 Stalen gezaagd uit de gebinten van de verbrandde boerderij op Laekwerterwei o Spannum. Vurenhout

8-8-2018 Extra stalen kunnen maken van resthout bij de verbouwing van de Tuinen 15 in Leeuwarden. Het geeft een extra versterking en onderbouwing aan de al gemaakte datering!

25-7-2018 Boerderij op de Tjerkestrjitte 1 Jannum. Stalen aangeleverd door bouwhistoricus Wieger de Jong

14-7-2018 Via een nieuwe methode kalenders gemaakt aan de hand van de stalen van het tongewelf van Stiens.

7-7-2018 Tongewelf van de kerk van Stiens in opdracht van Yme Visser, voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel.

4-7-2018 Extra stalen afgenomen van het tongewelf van Finkum. Zéér interessante constructie!

30-6-2018  Tongewelf van de kerk van Jelsum in opdracht van Yme Visser, voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel.

27-6-2018 Tongewelf van de kerk van Hijum in opdracht van Yme Visser, voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel.

23-6-2018 Tongewelf in Finkum in opdracht van Yme Visser, voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel.

21-6-2018 Tuinen 15 te Leeuwarden gedateerd in opdracht van de Gemeente Leeuwarden in de persoon van Drs. Leo van der Laan

20-5-2018 Strook eikenhout gekregen van een omgewaaide boom op het voormalige landgoed Tautenburg. Aangereikt door De familie Leersum, eigenaren van de houtwerf “Inlands hout” in Burgum. De staal heeft 220 jaarringen en loopt van 1794 tot 2015. Het begin van een Friese kalender

19-5-2018 Stalen van een schuur bij Ter Borg Groningen aangereikt door Berend Jan Harding, penningmeester van de  Stichting Monumenten Westerwolde.  Stalen niet gedateerd, te weinig jaarringen

18-5-2018 Boerderij Heaburgen 34 Nijemirdum in opdracht van de eigenaren

17-5-2018 Boerderij Brink 13 Oudemirdum. Slooppand opmerkzaam gemaakt door Rommert van der Veen met medewerking van de eigenaren Walinga.

12-5-2018 Kalender van het gebied rond Narva in Estland kunnen maken van het hout van de vorige twee boerderijen met een aantal stalen uit de collectie die eerder nog niet konden worden gedateerd. Een kalender met een replicatie van 46!

9-5-2018 Voormalige boerderij Swanneblom 2 Burgum in opdracht van Johan Jorritsma

2-5-2018 Diverse stalen aangereikt door
Wieger de Jong waaronder eiken stalen van de kanselarij in Leeuwarden en een molen

1-5-2018 Boerderij Holpaed 18 Dronrijp. Stalen geboord en aangeleverd door Wieger de jong.

30-4-2018 Houtrestanten opgehaald van de restauratie van de voormalige mouterij op de Zilverstraat 46 te Franeker. Met dank aan Jan Pieter Verhoog en Jacob Haarsma. 12 nieuwe stalen

15-4-2018 Deze maand nieuwe kalenders gemaakt van de honderden nieuwe stalen die het afgelopen half jaar zijn geboord/verworven.

31-3-2018 Kerktoren en klokkenstoel van Stiens in opdracht van Yme Visser

29-3-2018 Kerktoren en klokkenstoel van Jelsum in opdracht van Yme Visser

27-3-2018 Kerktoren en klokkenstoel van Hijum in opdracht van Yme Visser

26 -3-2018 Kerktoren en klokkenstoel van Finkum in opdracht van Yme Visser

24-3-2018 vloerlagen en zolder van het stadspand de Dijk 2 te Dokkum in opdracht van Biense Dijkstra eigenaar en Adema architecten.

7-3-2018 Boerderij Hoarnestreek 7 Sexbierum in opdracht van de eigenaren

24-2-2018 extra stalen afgenomen van het tongewelf van de kerk te Burchwerd

23-2-2018 Extra stalen kunnen boren in het nieuwe landbouwmuseum in Goutum in opdracht van Henk Dijkstra directeur

16-2-2018 Prachtige eiken kalender kunnen maken van de diverse nieuwe eiken stalen afgenomen uit 7 kerken.

4-2-2018 Toren en tongewelf kerk Schettens  in opdracht van André Buwalda kerkrentmeester

26-1-2018 Tongewelf Longerhouw  in opdracht van André Buwalda kerkrentmeester

15-1-2018 40 stalen kunnen halen uit het restmateriaal dat ik bij Raap in Drachten mocht komen ophalen. Het waren restanten van stijlen van een boerderij en van tonduigen en een deksel van de opgraving bij Hemelum. 1156 1190 en 1250 zijn zo wat jaartallen die uit het materiaal naar voren kwamen. Met dank aan Raap en met name aan Laura van Rijn en Edwin van der Zwet

9-1-2018 Stalen afgenomen van gedeeltelijk verbrande palen van de boerderij op de Vriesburgerweg 14 te Nijeholtpade. Beschikbaar gesteld door Franke Bouwstra

5-1-2018 De voormalige mouterij op de Zilverstraat 46 in Franeker op aangeven van Jan Pieter Verhoog die optreed voor de Stichting die eigenaar is van het pand. Veel hulp gehad van toptimmerman en projectleider Gerrit Tuinstra van aannemersbedrijf Haarsma in Franeker

23-12-2017 kerk Schraard in opdracht van André Buwalda kerkrentmeester

15-12-2017 Boerderij Hantumerwei 21 Ternaard in opdracht van de eigenaren

15-12-2017 Boerderij Tichelwurk 21 Stiens in opdracht van de eigenaren

14-12-2017 Hout meegekregen na een lezing in Noord-Holland

14-12-2017 Het nieuwe landbouwmuseum in Goutum in opdracht van Henk Dijkstra directeur

10-12-2017 Houtrestanten aangereikt gekregen

8-12-2017 Kerk Hichtum op voorspraak van Liuwe Westra en Franke Bouwstra

7-12-2017 Boerderij Utein 10 Oudega in opdracht van de eigenaren

4-12-2017 Kerk Waaksens op voorspraak van Liuwe Westra

22-11- 2018 en 28-11-2018 kerk Burchwert op voorspraak van Liuwe Westra en Franke Bouwstra

15-11-2017 houtrestanten grenen aangereikt door Hein en Hiske Zeinstra

1-11-2017 Hannemahuis Harlingen in opdracht van Jeanine Otten en directeur Hugo ter Avest

20-10-2017 Restauratie restanten van een stolp in NH aangereikt door Maarten Koning

19-10-2017 stukken eiken van de pastorie in Tzum aangereikt door Westerdijk

18-10-2017 Stukken eiken van een verbrande molen in IJlst aangereikt door Hoogeveen

11-10-2017 datering van twee panden aan de Noorderhaven en Roepersteeg van de Hendrick de Keyser Stichting op voorspraak van Jeanine Otten